Eşya Hukuku

Eşya Hukuku gerçek yada tüzel bir kişiliğin bir eşya üzerindeki egemenlik hakları ve tasarruflarını, ayni haklarını, bunların nasıl kullanılacağını, ihlali durumunda neler yapılabileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Eşya Hukuku’nun diğer adı Mülkiyet Hukuku’dur. Mülkiyet Hakkı bir eşya üzerinde kişilere tanınabilecek en geniş haktır. Fakat Mülkiyetin belirli kısıtlamaları olduğu durumlarda eşya hukuku içerisinde tanımlanmıştır. İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Oturma Hakkı, Üst Hakkı, Rehin Hakkı, bu tür kısıtlamalardan bazılarıdır.

Ekibimiz, mülkiyet hakkı ile ilgili işlemlerin her aşamasında uzman danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır. İmar mevzuatına hakim ekibimiz; izin ve ruhsatların alınması, kamulaştırmasız el atma, ortaklığın giderilmesi, sebepsiz zenginleşme, müdahalenin men'i, tapu tescili, tapu iptali, önalım, ipotek ve rehin, kat mülkiyeti, tahliye,  yönetim planları ve kira sözleşmeleri gibi birçok alanda en hızlı ve doğru çözüme ulaşmayı sağlamaktadır.

Eşya hukuku, çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Eşya hukuku alanına giren hukuk davaları şunlardır;

Taşınmazlarla ilgili tapu iptal ve tescil davaları,

Müdahalenin meni ve ecri misil davaları,

Geçit hakkı davaları,

Taşınmazın haksız işgali davaları,

Kira tespiti ve kiracı tahliye davaları,

Ortaklığın giderilmesi davaları,

İpotek tesisi,

Rehin hakkı davaları,

Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,

Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları,

İzaleyi şuyu davaları,

Kamulaştırma davaları

 

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim