İcra ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku, taraflar arasında herhangi bir sebeple oluşan borcun ödenmemesi halinde, alacaklının hangi yollarla alacağını geri alabileceği konularını kapsayan bir hukuk dalıdır.

İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür.

İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Ek olarak para veya teminat niteliğinde olmasa da, kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir. 

Para alacaklarının tahsili, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, çocuk teslimi ile kişilere iflas hukuku neticesinde uygulanacak hükümlere ilişkin olarak genel anlamda hukuki hizmet verilmektedir. Bu alanda verilen hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takip işlemlerini de kapsamaktadır.

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim