İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkisi içerisinde çalışanın, işçinin, iş ilişkisi sebebiyle kurulmuş sendikaların ve ilgili diğer kişi ve kuruluşların uyması gereken kuralları ayrıntılı bir biçimde düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı bir iş yerinde hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlayan ve bu tam zamanlı ya da kısmi çalışmanın karşılığında belirli bir ücret veya prim alan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ve varsa bağlı olduğu topluluklarla (Sendikalar, Odalar, Bakanlıklar, SGK gibi), olan ilişkilerin nasıl olması gerektiğini düzenleyen uyulması zorunlu kuralları barındırır.

Ofisimiz, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Amacımız gerek uyuşmazlık ortaya çıkmadan ve hak kaybı meydana gelmeden önleyici hukuki danışmanlık vererek uyuşmazlıkların daha ortaya çıkmadan oluşmasını engellemek, gerekse ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü konusunda doğru ve kaliteli hukuki yardımda bulunmaktadır.
Büromuz, işe iade davaları ve işçilik alacaklarına ilişkin olarak fazla mesai ücreti, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklarda müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Bunun yanısıra yine ülkemiz koşullarında sıkça karşılaşılan iş kazaları ve bundan doğan maluliyet, geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik, maddi ve manevi tazminat talepleri, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılacak ve yürütülecek işlemler, hizmet tespiti ve hizmet birleştirilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim