Miras Hukuku

Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir.

A&Y Hukuk, vasiyetname hazırlanması, ortaklığın giderilmesi davası, tenkis davası, muris muvazaasına yönelik tapu iptal tescil davası, veraset ilamının alınması, veraset ilamının iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası başta olmak üzere miras hukukuna dair uyuşmazlıkların çözümü hususlarında hizmet verilmektedir.

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim