Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir.

Sağlık hukukuna küçük perspektif ile bakıldığında hasta hakları olarak görülse de, büyük perspektifte sağlık hukuku mevzuatı başta olmak üzere, tıp hekimlerinin hakları ve sorumlulukları (idari, cezai ve hukuki açıdan) , sağlık kurumu -hekim, sağlık kurumu- sağlık çalışanı, sağlık kurumu- idare, sağlık kurumu- hasta arasındaki hakların ve uyuşmazlıkların tümünü kapsar.

Sağlık hukukunda en çok karşılaşılan alt dal, tıbbi müdahaleden doğan hukuki ve cezai sorumluluktur. Uygulamada malpraktis olarak anılan bu dal, hatalı tıbbi müdahaleden sonra sorumlu olan sağlık çalışanlarına karşı hukuki ve cezai anlamda sorumlulukların ne şekilde olduğu konularını inceler. Malpraktis dört şekilde meydana gelebilir. Yanlış yada eksik tanı olarak belirtebileceğimiz değerlendirme safhası hataları ilk şeklini oluşturur. İkinci olarak tedavi safhasında meydana gelebilecek; müdahale, ameliyat, ilaç verme gibi eylemlerde yapılan yanlışlıklar tıbbı hata unsurunu oluşturur. Üçüncü unsur; elektrik kesintisi gibi teknik-ekipman hatası olarak adlandırılır. Son olarak dördüncü unsur ise Sistem hatası adıyla anılan alt yapı eksikliği ve sağlık çalışanları arasındaki yanlış veya eksik iletişim unsurudur. Bu unsurlar her somut olayda dikkatlice değerlendirilmesi, sağlık çalışanları veya kuruluşları arasındaki sorumlulukların tespitinde önem taşımaktadır.

Büromuz; hasta, doktor ve sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi esnasında malpraktis şeklinde ya da ayrıca taksirle veya kasıtlı olarak işlenilen suçların ceza ve tazminat hukuku boyutunda ele alınması konularında hizmet vermektedir.

 

 

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim