Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku başlıca Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sigortacılık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Mevcut mevzuat ile sigorta sözleşmesinin asli unsurları, sigorta ettiren ile sigortacının yükümlülükleri ve hakları, bu kapsamda başlıca hasar/ riziko tespiti, tazminat ve rücu davaları düzenlenmiştir.

Büromuz, trafik kazalarından doğan tazminat talepleri ile gelişen diğer sigorta dallarına da bağlı olarak gerek kişilerin sigorta şirketleriyle gerek sigorta şirketlerinin birbirleriyle ve kişilerle olan sigorta ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alanında hukuki yardım sağlamaktadır. Gerçekleşen riziko sonucu ortaya çıkabilecek tazminat talepleri, sigorta rücu davaları, hayat sigortası, sağlık sigortası ve diğer sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar, geçici iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatı gibi cismani zarar taleplerini içeren uyuşmazlıkların çözümünde de tecrübesiyle hukuki yardım hizmeti vermektedir.

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim