Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu; ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku ayrımı yaparak ticaret hukukunu düzenlemektedir. Ticaret hukukunda yer alan temel kavramlar; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, fatura, ticaret ortaklıkları, bono, poliçe, çek, emtia senedi, taşıma senedi, eşya ve yolcu taşıma, gemi, donatan ve navlun, zarar sigortaları (mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları) can sigortaları (hayat sigortaları, kaza sigortaları, hastalık ve sağlık sigortaları) olarak tanımlanabilir. Ticaret ortaklıkları; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirketler ile kooperatiflerdir. Kooperatifler ile ilgili ayrıca Kooperatifler Kanunu bulunmaktadır.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan; şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sona ermesi, iflası, iflas ertelemesi, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, devretmeleri ve tasfiyesi gibi konulara dair düzenlemeleri barındıran hukuk dalıdır.

Yine şirketler hukuku anlamında, genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırımları, pay devirleri, birleşme, devralma ve bölünme, şirket tür değişiklikleri, şube ve irtibat bürosu açılışı gibi şirketler hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek sağlamaktadır.

 

Hızlı iletisim
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim